Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Tu się doda, tam przyklepie
i kręciołek wyjdzie lepiej

Bardziej zaawansowane wersje modułu kręciołkowego. Pojedyncze dodatkowe zagięcia lub łączenie kolorów daje niespodziewane efekty.

Modifications of the traditional curler unit. Additional folds, another polygon, changing colours.

Gwiazda I / Star 1

Gwiazda II / Star 2.

Kapusta / Cabbage

Saturn / Saturn

Endywia / Endive

Gwiazda / Star

 Kusudama dwunasto-dwudziestościan rombowy mały / Lesser Rhombidodecaicosahedron.

 Kusudama sześcian / Cube.

 Kręciołek z grzybkiem / Twirl with mushrooms.

 Kręciołek krawędziowy / Edge twirl.

© Copyright K. i W. Burczyk, 2003

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009