Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

1. Drodzy prowadzący. Prosimy o przygotowanie modeli pokazowych do umieszczenia na stoliku Model Menu.

Dear teachers. Please, bring a model you plan to teach to put on the Model Menu table.

2. Drodzy wystawcy. Prosimy o przygotowanie informacji o autorach wystawianych modeli i umieszczeniu tych informacji w Waszej części ekspozycji.

Dear exhibitors. Please, attach information about authors of models you exhibit at your  exhibition table.

3. Drogie małolaty. Przypominamy o koniecznej obecności opiekuna.

Dear youngsters. Remember that you should be accompanied by an adult

4. Program pleneru się układa. Prosimy o cierpliwość.

A program is almost ready, be patient.

 

 

 

 

 

Fluffy