Paper Structures  

Galicyjskie Spotkania z Origami

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

gso115a Galicyjskie Spotkania z Origami poświęcone są składaniu papieru (w szerokim tego słowa rozumieniu) oraz rozmowom o origami jako sztuce,  o imprezach origami w Polsce i na świecie, o najnowszych pracach i o znanych kreatorach. Można posłuchać, można wziąć udział w dyskusji.

Tematyka spotkań bywa różna. Po prostu szukamy różnych ciekawych modeli i wspólnie je składamy. Zazwyczaj nie składamy wprost z diagramów, ale jedna osoba przygotowuje warsztaty dla pozostałych uczestników spotkań.

gsomod01gsomod02gsomod03gsomod05gsomod06gsomod07gsomod08