Paper Structures  

Matematyka / Mathematics

 

Tylko z origami modułowym nie zaśniesz na nudnym wykładzie. A i ciekawy wykład wyda ci się lepszy!

Math-Ori-Gami

Tom Hull on Education with Origami (BOS Collection)
Part 1 - Teaching
Part 2 - Research

Erik Demaine Math Encounters - The Geometry of Origami -  Presentation (MoMATH Collection)
Part 1    Part 2    Part 3    Part 4
Workshop Excerpt
  Full Workshop