Paper Structures

Twirligami

Twirls + Origami

 

 

Twirls

 by Krystyna Burczyk

 

Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

okładka mała Autor: Krystyna Burczyk
Tytul: Origami matematyczne. Kręciołkowe kusudamy 1 / Origami & Mathematics. Twirl Kusudamas 1.
ISBN: 978-83-7269-282-5
Wydawnictwo: nakładem autorki
Rok wydania: 2008
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Oprawa: miękka, lakierowana
Stron: 56 + 8 kolorowych

Jest to pierwsza z serii książek poświęconych kręciołkowym kusudamom. Książka zawiera rozdział poświęcony strukturom geometrycznym wykorzystywanym do tworzenia kusudama, zagadnienia dotyczące kolorowania kusudam oraz opis techniki makro-modułów. Modele zamieszczone w książce zostały stworzone w latach 2000-2007. Kolejne części przygotowywane obecnie do druku będą zawierały modele korzystające ze struktur opisanych w pierwszej części, a zbudowane z wielu nowych modułów wyjściowych.

Książka zawiera szczegółowy opis krok wykonania 6 makro-modułów z modułów SSSS. Makro-moduły są same w sobie są modelami kwiatów, ale ich rolą jest budowa kusudam. Szczegółowo zostało opisanych 13 kusudam kręciołkowych opracowanych przez autorkę. Ich wykonanie daje podstawę do wykorzystania opisanych w książce struktur i sposobów łączenia makro-modułów i pozwala na zbudowanie dalszych 12 modeli, niektórych w kilku odmianach kolorystycznych.

Wykonanie tych modeli daje nie tylko dużo przyjemności oraz efektowny rezultat, ale jest także świetnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię przestrzenną i uczącym geometrii wielościanów. Modele są średniej skali trudności. Opisy są w języku polskim i angielskim. Ksiązka zawiera szczegółowy opis symboli. Uzupełnieniem modeli jest zestawienie struktur wielościennych używanych do budowy kusudam kręciołkowych. Ksiązka zawiera bibliografię dotyczącą origami modułowego oraz listę stron internetowych o tematyce origami matematycznego.

Spis treści:
1. Wstęp. Introduction
2. Origami modułowe. Modular origami
3. Komentarze. Comments and description
Kusudamy z modułów tradycyjnych Standard module kusudamas
4. Pierwsza kusudama. Our first kusudama
5. Sposób wykonania pojedynczego modułu. How to make a twirl module
6. Sposób łączenia modułów. Joining the modules
7. Makro-moduł z 5 modułów tradycyjnych. A macro-module made of 5 traditional modules
8. Kusudama z 12 makro-modułów. Kusudama made from 12 macro-modules
9. Łączenie makro-modułów. How to join macro-modules
10. Struktura wielościenna kusudamy 12 x 5. A polyhedral structure of the kusudama 12 x 5
11. Makro-moduły. Macro-modules
12. Struktura kusudam. Basic structures of kusudamas
13. Inne kusudamy z modułów tradycyjnych. Other kusudamas made from standard twirl modules
14. O nas. About us
15. Literatura uzupełniająca. References and resources
16. Strony internetowe. Web pages
17. Symbole. Symbols
18. Wielościany foremne i półforemne Platonic and Archimedean polyhedra


Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009